SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

  • Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") O societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.
  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei;
  • Regulamentul va fi transmis participantilor, prin e-mail;
  • Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul

SC TECHNO PRO SRL, cu sediul in Brasov, str. De Mijloc nr. 164, Jud, Brasov, avand cod fiscal RO11430542, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/136/1999, reprezentata de Titus Dulacioiu, denumita in continuare "Agentul"