REGULAMENTUL CAMPANIEI ,, Alimenteaza-ti masina cu BOSCH ’’

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

 1.1. Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch  S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (“Regulamentul”).

1.3. Regulamentul va fi transmis participantilor, prin email.

1.4. Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul S.C. TECHNO PRO S.R.L. cu sediul in Brasov, str De Mijloc nr 164, jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J08/136/1999, Cod unic de inregistrare RO11430542, respectiv S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. cu sediul in Brasov, str De Mijloc nr 164, jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului cu nr J08/608/2000, Cod unic de inregistrare RO13203708 denumite in continuare “Agentul”.

  

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

 2.1. Campania se va desfasura in perioada: 01.04.2022 si va dura pana la 31.05.2022 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

  

 SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

 3.1. In cadrul campaniei vor fi luate in considerare urmatoarele produse vandute de catre S.C. TECHNO PRO S.R.L. si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.:
- sculele electrice BOSCH albastre
- aparatele de masura BOSCH albastre
- accesoriile BOSCH si HAWERA

 

SECTUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 4.1. Campania este deschisa participarii clientilor  S.C. TECHNO PRO S.R.L. respectiv S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.  care au calitatea de utilizatori/consumatori finali a produselor marca Bosch achizitionate.

 4.2. Nu pot participa clientii care comercializeaza mai departe produsele achizitionate de la S.C. TECHNO PRO S.R.L. respectiv S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. 

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

5.1. În cadrul acestei campanii se ofera cadouri constând in carduri valorice de combustibil MOL BLUE dupa cum urmeaza:

·         Pentru achizitii de cel putin 700 de lei (TVA inclus) se primeste cadou un card MOL BLUE in valoare de 50 de lei

·         Pentru achizitii de cel putin 1400 de lei (TVA inclus) se primesc cadou doua carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 100 lei)

·         Pentru achizitii de cel putin 2100 de lei (TVA inclus) se primesc cadou trei carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 150 lei)

·         Pentru achizitii de cel putin 2800 de lei (TVA inclus) se primesc cadou patru carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 200 lei)

·         Pentru achizitii de cel putin 3500 de lei (TVA inclus) se primesc cadou cinci carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei (valoare totala cadou = 250 lei)

Detalii despre folosirea cardurilor MOL BLUE se gasesc pe site-ul MOL ROMANIA:

http://molromania.ro/ro/persoane-juridice/carduri-de-carburant#un-cadou-util-si-elegant-cu-mol-blue

 

 SECTIUNEA 6. MECANIZMUL CAMPANIEI

6.1. Campania se desfasoara in perioada 01.04.2022 si va dura pana la 31.05.2022 in magazinele:
SC TECHNO PRO SRL - Brasov, str. De Mijloc nr. 164
SC TECHNO PRO SRL - Targu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 107
SC TECHNO PRO SRL - Medias, Soseaua Sibiului nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Cluj Napoca, str. Fabricii nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 14
precum si in magazinul online www.scule.ro
In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibil conform celor de la sectiunea 4, care cumpara produse BOSCH in valoare de minim 700 lei cu TVA vor primi carduri MOL BLUE in valoare de cate 50 de lei cadou, conform celor de la sectiunea 5. Cardurile se vor factura cumparatorului cu valoare zero pe aceeasi factura pe care se achizitioneaza produsele respective; Cardul va aparea pe factura marcat cu codul CMB.

6.2  Participantii nu inregistreaza datorii catre S.C. TECHNO PRO S.R.L. respectiv S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.  cu scadenta depasita.

  

SECTIUNEA 7. ACORDARE CARDURI DE COMBUSTIBIL

 

7.1 Cadourile vor fi acordate de catre Agent in numele Organizatorului.

 7.1 Se vor intocmi documente de predare a tichetelor care sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- datele de identificare ale participanului care primeste tichetul;

- valoarea achizitiilor de produse Bosch in perioada campaniei

-  tichetul primit si valoarea de achizitie a acestuia.

- Semnatura de primire a tichetului din partea participantului castigator.

 

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte   obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

  

SECTIUNEA 10. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ astfel încât organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din  urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate. În categoria acestor evenimente  sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc.

10.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, împiedica sau întârzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 Cod Civil - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia executorului testamentar. 1.634 -Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.2. Regulamentul Campaniei Alimenteaza-ti masina cu BOSCH va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.scule.ro

 

  

Organizator,                                            Agent                                                            Agent

 Robert Bosch SRL                                   S.C. TECHNO PRO S.R.L.                             S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.

 

 

Data 30.03.2022