SECTIUNEA 2. PERIOADA DESFASURARII CAMPANIEI PROMOTIONALE

2.1. Campania promotionala va incepe la 01 iulie ora 00:00 si se va incheia la 31 august 2024 ora 24:00.

2.2. Participarea la promotie se va face exclusiv in acest interval prin achizitionarea de produse MAKITA mentionate in Sectiunea 4, cu respectarea celor din prezentul Regulament.

 

SECTIUNEA 3. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala se va desfasura in magazinele:

SC TECHNO PRO SRL - Brasov, str. De Mijloc nr. 164

SC TECHNO PRO SRL - Targu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 107

SC GRUP EDELWEISS SRL - Cluj Napoca, str. Fabricii nr. 56

SC GRUP EDELWEISS SRL - Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 15

SC MAXI TOOLS SERV - Medias, Soseaua Sibiului nr. 45

precum si in magazinul online www.scule.ro

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE LA PROMOTIE

Produsele participante la promotie sunt:

- sculele electrice MAKITA

- echipamente gradina MAKITA

- accesoriile MAKITA

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. La aceasta promotie pot participa persoane fizice, rezidente in Romania si persoane juridice, care in perioada promotiei cumpara in scopul utilizarii proprii produse MAKITA din magazinele mai sus mentionate sau prin intermediul site-ului www.scule.ro de cel putin 900 de lei, TVA inclus. Nu pot participa persoanele juridice care achizitioneaza produsele MAKITA in scopul revanzarii.

5.2. Nu pot participa la aceasta promotie angajatii companiei organizatoare, ai companiilor colaboratoare la aceasta promotie, precum si membrii familiilor acestora (constând din copii, parinti, sot/sotie). În cazul în care câstigatorul unuia din premii este minor (cu vârsta sub 18 ani) sau este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, aceasta este îndreptatita sa intre în posesia cadoului numai prin intermediul parintelui sau al tutorelui sau legal, incluzând semnarea de catre parinte sau tutore a unei declaratii notariale, cu încuviintarea Autoritatii tutelare daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgând din acordarea premiului respectiv precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiul respectiv si de participarea minorului la aceasta campanie.

5.3. Prin participarea la Campanie, Participantii confirma cunoasterea prevederilor Regulamentului si isi exprima acordul in privinta acestora, participarea la aceasta Campanie implicand obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 6. CADOURI OFERITE ÎN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

În cadrul acestei campanii se ofera cadouri constând in Vouchere EMAG dupa cum urmeaza:

  • ·         Pentru achizitii de cel putin 900 de lei (TVA inclus) se primeste cadou un Voucher EMAG in valoare de 100 de lei
  • ·         Pentru achizitii de cel putin 1800 de lei (TVA inclus) se primesc cadou doua Vouchere EMAG in valoare de cate 100 de lei (valoare totala cadou = 200 lei)
  • ·         Pentru achizitii de cel putin 2700 de lei (TVA inclus) se primesc cadou trei Vouchere EMAG in valoare de cate 100 de lei (valoare totala cadou = 300 lei)
  • ·         Pentru achizitii de cel putin 3600 de lei (TVA inclus) se primesc cadou patru Vouchere EMAG in valoare de cate 100 de lei (valoare totala cadou = 400 lei)
  • ·         Pentru achizitii de cel putin 4500 de lei (TVA inclus) se primesc cadou cinci Vouchere EMAG in valoare de cate 100 de lei (valoare totala cadou = 500 lei)

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Campania se desfasoara in perioada 01 iulie – 31 august 2024 in magazinele mai sus mentionate. In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibili conform celor de la sectiunea 4, care cumpara produse MAKITA in valoare de minim 900 lei cu TVA vor primi vouchere EMAG in valoare de cate 100 de lei cadou, conform celor de la sectiunea 6.  Voucherele EMAG vor fi sub forma de card cadou si vor aparea pe factura cu valoare 0.

 

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATE

Dreptul de proprietate asupra premiului apartine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice care îndeplineste conditiile impuse de Regulament.

Datele colectate pe parcursul acestui concurs devin proprietatea Organizatorului.

Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru  incorectitudinea datelor declarate Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Prin participarea la campania Vouchere de la MAKITA participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participarea la campania Vouchere de la MAKITA, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa, localitate, judet, telefon, e-mail) sa fie prelucrate de catre Organizator, în scopul:

- validarii voucherelor oferite cadou

- introducerea in baza de clienti ai organizatorului

 

SC TECHNO PRO SRL este societate inscrisa in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal cu nr. 27581.

 

Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.

La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului acesta se obliga:

 - sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;

 - sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

 - sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

 

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are în conformitate cu legea 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, datata si semnata catre Organizator.

 

SECTIUNEA 10. TAXE

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte   obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.

 

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

 

Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ astfel încât organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din  urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate. În categoria acestor evenimente  sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, împiedica sau întârzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 Cod Civil - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia executorului testamentar. 1.634 -Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

15.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

15.2. Regulamentul Campaniei Vouchere de la MAKITA, va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.scule.ro

 

 

01/07/2024

 

                                                                                                          Organizator,