Sectiunea 1. Organizatorul tombolei

Tombola este organizata de: SC TECHNO PRO SRL cu sediul in BRASOV, str. De Mijloc nr. 164, CIF: RO 11430542, nr. inregistare Registrul Comertului: J08/136/1999, denumita in continuare ORGANIZATOR.

Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul în mod oficial, în aceeasi maniera în care a facut si informarea initiala.

 Sectiunea 2. Locul si durata desfasurarii tombolei

Tombola se va desfasura in data de 11 mai 2023, in cadrul magazinului nostru pe durata de desfasurare a evenimentului „Actiune DEMO - TECHNO PRO – Brasov” .

Sectiunea 3. Drepturi si conditii de participare

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente în Romania, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, si nici rudele de gradul I ale acestora. Participarea la aceasta tombola are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si în afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine în exclusivitate participantului care îndeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la tombola este anulat automat în situatia în care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Fiecare client care participa la Actiune DEMO organizata in curtea magazinului TECHNO PRO, are dreptul de participare prin completarea datelor si depunerea formularului in urna special amenajata. Datele furnizate vor permite informarea participantilor asupra premiilor castigate si sunt necesare pentru validarea castigatorilor.

Sectiunea 4. Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia datelor personale cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

In conformitate cu  Regulamentul nr 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de aprogare a Directivei 95/46/CE, Organizatorul garanteaza participantilor la tombola :

 1. a)     Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine o confirmare ca se prelucreaza sau nu datele dumneavoastra cu caracter personal, si, in caz afirmativ, aveti acces la tipul de date cu caracter personal si la conditiile prelucrarii lor, prin formularea unei cereri in acest sens catre operator;
 2. b)         Dreptul de a cere rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea sa solicitati, prin trimiterea unei cereri in acest sens catre operator, rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, suplimentarea datelor cu caracter personal in situatia in care sunt incomplete sau stergerea datelor cu caracter personal in situatiile in care:  (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare scopului lor initial (si nu exista un nou scop legal pentru prelucrare); (ii) baza legala a prelucrarii o reprezinta consimtamantul persoanei vizate, iar persoana vizata isi retrage consimtamantul, si nu exista niciun alt temei legal pentru prelucrare; (iii) persoana vizata isi exercita dreptul la opozitie si operatorul nu are motive in favoarea continuarii prelucrarii care prevaleaza; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) stergerea este necesara pentru respectarea legislatiei UE sau din Romania; (vi) datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale catre copii (daca este cazul) pentru care consimtamantul este guvernat de reguli speciale;
 3. c)         Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul sa obtineti restrictionarea prelucrarii in situatiile in care: (i) considerati ca se prelucreaza date cu caracter personal inexacte, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegala, dar nu doriti stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, solicitand  doar restrictionarea utilizarii lor; (iii) in situatia in care operatorul nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter personal pentru prelucrarea lor in scopurile mentionate mai sus, dar dumneavoastra solicitati datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta sau (iv) dumneavoastra v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca temeiurile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate;
 4. d)         Dreptul de a va retrage consimtamantul pentru prelucrare, cand prelucrarea este bazata pe consimtamantul dumneavoastra, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pana la momentul retragerii consimtamantului;
 5. e)         Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, atunci cand prelucrarea este intemeiata pe un interes legitim si sa va opuneti in orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal in scopuri de marketing direct, inclusiv crearii de profiluri;
 6. f)          Dreptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;
 7. g)         Dreptul la portabilitatea datelor, si anume dreptul de a primi datele dumneavoastra cu caracter personal, pe care le-ati furnizat Organizatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date catre un alt operator, in situatia in care prelucrarea se face in baza consimtamantului dumneavoastra sau executarea unui contract si este efectuata prin mijloace automate;
 8. h)         Dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.

Exercitarea drepturilor mentionate mai sus poate fi facuta in orice moment.

In vederea exercitarii acestor drepturi, va rugam sa ne transmiteti o notificare scrisa, datata si semnata sau in format electronic la urmatoarea adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Sectiunea 5. Mecanismul tombolei

Fiecare client care participa la „Actiune DEMO - TECHNO PRO – Brasov” organizata in curtea magazinului TECHNO PRO - Brasov, are dreptul de participare prin completarea datelor (nume si prenume, email, telefon) si depunerea formularului in urna special amenajata.

Se vor desemna 4 castigatori, prin tragere la sorti prin random.org si se vor anunta pe mail  sau telefon si pe site cel mai tarziu pe data de 15 mai 2021.

 

Sectiunea 6. Premiul tombolei

 1. Mop cu aburi 10in1, tip FSM13E10-QS, Black&Decker
 2. Geanta frigorifica DeWALT
 3. Rucsac DeWALT
 4. Pachet promotionale: ochelari, manusi, sapca DeWALT

Castigatorii premiilor oferite în cadrul acestei campanii promotionale nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau schimbarea acestuia cu alte bunuri.

 Sectiunea 7. Desemnarea castigatorului

Se vor desemna 4 castigatori, prin tragere la sorti prin random.org si se vor anunta prin email  sau telefon si pe site cel mai tarziu pe data de 15 mai 2021.

Sectiunea 8. Notificarea si predarea premiului

Fiecarui castigator al tombolei i se va aduce la cunostinta rezultatul pana la data de 31 mai 2023, dupa tragerea la sorti, astfel : va fi contactat prin intermediul datelor de contact completate în formularul de abonare. Prin participarea la tombola, participantii sunt de acord ca, în cazul în care vor castiga premiul concursului, identitatea castigatorului si castigurile acordate sa fie facute publice si/sau folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati din partea Organizatorului.

În cazul în care castigatorul nu trimite în 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca a furnizat date de contact eronate/incomplete, premiul se va acorda altui participant, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism.

Pentru primirea premiului, castigatorul trebuie sa trimita Organizatorului o copie dupa buletin sau carte de identitate.

Sectiunea 9. Încetarea tombolei

Prezenta Tombola va înceta de drept la data de 11 mai 2023, si poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora , de natura a face imposibila derularea.

 Sectiunea 10. Regulamentul tombolei

Regulamentul este disponibil în mod gratuit pe scule.ro. Prin participarea la aceasta tombola, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de Facebook Scule.ro.

Sectiunea 11. Litigii

În cazul unor litigii aparute între Organizator si participantii la tombola, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

 Încheiat si semnat astazi, 09 mai 2023.