SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

  • Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul") O societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.
  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei;
  • Regulamentul va fi transmis participantilor, prin e-mail;
  • Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul

SC TECHNO PRO SRL, cu sediul in Brasov, str. De Mijloc nr. 164, Jud, Brasov, avand cod fiscal RO11430542, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J08/136/1999, reprezentata de Titus Dulacioiu, denumita in continuare "Agentul"

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura in perioada 13.09.2021 si va dura pina la data de 29.10.2021, denumita in continuare "Perioada Campaniei";

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

2.3. Campania isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. In cadrul campaniei vor fi luate in considerare urmatoarele produse vandute de catre S.C. TECHNO PRO S.R.L.

- sculele electrice BOSCH albastre;

- aparatele de masura BOSCH albastre si CST Berger;

- accesoriile BOSCH si HAWERA.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii clientilor SC TECHNOPRO SRL.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

5.1. In cadrul acestei campanii se ofera cadouri constatand in carduri valorice de combustibil MOL GIFT dupa cum urmeaza :

  • Pentru achizitii de cel putin 700 lei (TVA inclus) se primeste cadou un card MOL GIFT in valoare de 50 lei (TVA inclus);
  • Pentru achizitii de cel putin 1400 lei (TVA inclus) se primesc cadou doua carduri MOL GIFT in valoare de cate 50 lei (valoare totala 100 lei TVA inclus);
  • Etc

Detalii despre folosirea cardurilor MOL GIFT se gasesc pe site-ul MOL ROMANIA

https://molromania.ro/ro/persoane-juridice/carduri-de-carburant/#mol-gift

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Campania se desfasoara in perioada 13.09.2021 – 29.10.2021 in magazinele TECHNO PRO, pe site-ul www.scule.ro  si prin reprezentantii de vanzari.

In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibili care cumpara produse BOSCH in valoare de minim 700 lei cu TVA vor primi carduri MOL GIFT in valoare de cate 50 lei cadou, conform sectiunii 5. Cardurile se vor factura cumparatorului cu valoare 0 pe aceeasi factura pe care se achizitioneaza produsele respective.

6.2. Participantii care inregistreaza datorii cu scadenta depasita catre TECHNO PRO la data achizitiei nu pot participa la campanie.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Cardurile vor fi acordate de catre Agent in numele Organizatorului.

 

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscal sau de alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusive a castigatorului .

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pec ale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislative astfel incat desfasurarea si organizarea concursului cu character promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea : razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice / modifica termenii acestora etc.

10.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 Cod Civil – Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentary, 1183 Cod Civil – Remuneratia executorului testamentar, 1634 – Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, existent acesteia.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIE PROMOTIONALE

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2. Regulamentul campaniei Alimenteaza-ti masina cu Bosch va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.scule.ro.

 

 

                         ORGANIZATOR,                                                                                                        AGENT,

                   SC ROBERT BOSCH SRL                                                                                       SC TECHNO PRO SRL

 

Data: 13.09.2021