SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

  • Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre SC TECHNO PRO SRL (denumita in continuare "Organizatorul") O societate comerciala din Romania, cu sediul social in BRASOV, str. De Mijloc nr. 164, CIF: RO 11430542, Nr. inregistare Registrul Comertului: J08/136/1999
  • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei;
  • Regulamentul va fi transmis participantilor, prin e-mail;
  • Mecanismul Campaniei, gestionarea si inmanarea cadourilor catre clientii.

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura in perioada 01.06.2022 si va dura pana la data de 31.07.2022, denumita in continuare "Perioada Campaniei";

2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

2.3. Campania isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.

 

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. In cadrul campaniei vor fi luate in considerare urmatoarele produse vandute in magazinele noastre

- sculele electrice MAKITA, exceptie produsele din grupa Accesorii MAKITA;

- sculele electrice pentru gradina MAKITA.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii clientilor din magazinele noastre si distribuitorilor din reteaua noastra.

 

SECTIUNEA 5. PREMIILE 

5.1. In cadrul acestei campanii se ofera cadouri dupa cum urmeaza :

  • un tricou personalizat MAKITA (diverse culori);

Cadourile sunt oferite in limita stocului disponibil.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1. Campania se desfasoara in perioada 01.06.2022 - 31.07.2022 in magazinele TECHNO PRO si GRUP EDELWEISS, pe site-ul www.scule.ro  si prin reprezentantii de vanzari.

In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibili care cumpara produse MAKITA vor primi, un tricou, in limita stocului disponibil si  conform sectiunii 5. 

Magazine participante:
TECHNO PRO - Brasov, De Mijloc, 164
TECHNO PRO - Targu-Mures, Gheorghe Doja, 107
GRUP EDELWEISS - Cluj Napoca, Fabricii, 56
GRUP EDELWEISS - Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, 14
MAXI TOOLS SERV - Medias, Soseaua Sibiului, 56
precum si din magazinul online www.scule.ro.

6.2. Participantii care inregistreaza datorii cu scadenta depasita catre TECHNO PRO sau GRUP EDELWEISS la data achizitiei nu pot participa la campanie.

 

SECTIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

7.1. Cadourile vor fi acordate in magazin, in momentul vanzarii.

 

SECTIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul se oblige sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscal sau de alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusive a castigatorului .

 

SECTIUNEA 9. LITIGII

9.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Campania promotionala se vor rezolva pec ale amiabila, sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.

 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

10.1. Prezenta campanie promotionala poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare sau in cazul schimbarii cadrului legislative astfel incat desfasurarea si organizarea concursului cu character promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.

10.2. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate. In categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea : razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Conditiilor si care poate interzice / modifica termenii acestora etc.

10.3. Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, impiedica sau intarzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor lor pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 Cod Civil – Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentary, 1183 Cod Civil – Remuneratia executorului testamentar, 1634 – Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, in termen de 5 zile de la data aparitiei cazului de forta majora, existent acesteia.

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIE PROMOTIONALE

11.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

11.2. Regulamentul campaniei Produsele Makita iti aduc TRICOURI CADOU! va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant pe pagina de web www.scule.ro.

  

                                                                                                                                                                                           ORGANIZATOR,                                                                                                       

                                                                                                                                                                                      SC TECHNO PRO SRL                                                                                   

 Data: 15.05.2019