Regulamentul Campaniei „Sculele Bosch aduc electrocasnice cadou!”

Regulamentul Campaniei „Sculele Bosch aduc electrocasnice cadou!”

bosch-electrocasnice-grafica-a5 ver16q


SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara este organizata si desfasurata de catre Robert Bosch S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul"), o societate comerciala din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Strada Horia Macelariu 30-34, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J40/7601/1994, avand Codul Unic de Inregistrare RO 5541546.
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament al Campaniei (“Regulamentul”).
1.3. Regulamentul va fi transmis participantilor, prin email.
1.4. Mecanismul Campaniei, gestionarea, depozitarea si inmanarea cadourilor vor fi realizate in numele Organizatorului prin intermediul S.C. TECHNO PRO S.R.L. cu sediul in Brasov, Str. De Mijloc nr. 164, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/136/1999, Cod unic de inregistrare RO11430542, si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. cu sediul in Brasov, Str. De Mijloc nr. 164, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J08/608/2000, Cod unic de inregistrare RO13203708 denumite in continuare “Agenti”.


SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfasura in perioada: 01 noiembrie 2018 si va dura pana la data de 22 decembrie 2018 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).
2.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia.


SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE

3.1. Produsele participante la promotie sunt:
-sculele electrice BOSCH albastre si verzi, inclusiv sculele pentru gradinarit BOSCH
-aparatele de masura BOSCH si CST Berger
-accesoriile BOSCH si HAWERA.
3.2. Nu participa la aceasta promotie sculele electrice BOSCH aflate in promotia „RETEAUA TEHNIK --”.


SECTUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1. Campania este deschisa participarii clientilor S.C. TECHNO PRO S.R.L si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L. care au calitatea de utilizatori/consumatori finali a produselor marca Bosch achizitionate.
4.2. Nu pot participa clientii care comercializeaza mai departe produsele achizitionate de la S.C. TECHNO PRO S.R.L. si S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L.


SECTIUNEA 5. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI PROMOTIONALE

5.1. Campania promotionala se va desfasura in magazinele:
SC TECHNO PRO SRL - Brasov, str. De Mijloc nr. 164
SC TECHNO PRO SRL - Targu-Mures, str. Gheorghe Doja nr. 107
SC MAXI TOOLS SERV SRL - Medias, Soseaua Sibiului nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Cluj Napoca, str. Fabricii nr. 56
SC GRUP EDELWEISS SRL - Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 14
presum si in magazinul online www.scule.ro


SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

6.1. In cadrul Campaniei se vor acorda cadouri constând in produse electrocasnice BOSCH cadou dupa cum urmeaza:

1 Fier de calcat Bosch TDA2325 / TDA2315 - 1p cadou
2 Prajitor paine Bosch TAT3A011 -1p cadou
3 Fierbator de apa Bosch TWK3A011 -1p cadou
4 Mixer Bosch MFQ36440 -2p cadou
5 Fier de calcat Bosch TDA3024010 -2p cadou
6 Filtru de cafea Bosch TKA6A041 -2p cadou
7 Aspirator de masa Bosch BHN14090 -3p cadou
8 Pasator Bosch MSM87160 -3p cadou
9 Expresor Tassimo Bosch TAS3203 - 4p cadou
10 Aspirator Bosch BGL2UA220 - 4p cadou
11 Masina de tocat carne Bosch - 4p cadou
12 Cuptor cu microunde Bosch HMT75G451 - 5p cadou
13 Robot de bucatarie Bosch MUM48R1 - 5p cadou


SECTIUNEA 7. MECANIZMUL CAMPANIEI
7.1. Campania se desfasoara in perioada 1 noiembrie – 22 decembrie 2018 in magazinele mai sus mentionate. In aceasta perioada, toti cumparatorii eligibil conform celor de la sectiunea 4, care cumpara produse BOSCH in valoare de minim 800 lei cu TVA vor primi puncte cadou care se vor preschimba pe loc in cadouri constand in electrocasnice BOSCH din lista de mai sus (unul sau mai multe produse, functie de numarul de puncte disponibile, la alegere). Pentru a intra in posesia cadoului, cumparatorul trebuie sa fie de acord cu conditiile prezentului regulament; cadourile se vor factura catre client cu valoare zero.
Numarul de puncte primite de catre cumparatori se calculeaza dupa urmatorul mecanism:
• Pentru achizitii de peste 800,00 lei (TVA inclus) se primeste un punct cadou
• Pentru achizitii de peste 1600,00 lei (TVA inclus) se primesc doua puncte cadou
• Pentru achizitii de peste 2400,00 lei (TVA inclus) se primesc trei puncte cadou
• Pentru achizitii de peste 3200,00 lei (TVA inclus) se primesc patru puncte cadou
• etc.

7.2. Punctele primite trebuiesc preschimbate PE LOC in cadouri. Punctele nu sunt transmisibile si nu se pot cumula cu puncte cadou primite aferent unei achzitii anterioare sau ulterioare. Punctele cadou care nu se preschimba pe loc in cadouri se pierd, exceptie fac situatiile in care cadoul dorit nu este pe stoc si va fi livrat urmator. Organizatorul are obligatia de a livra cumparatorului cadoul dorit, in cazul in care acesta nu este pe stoc, in termen de maxim 10 zile de la data comenzii clientului. In cazul in care cadoul comandat nu poate fi livrat din motive ce nu tin de organizator (de ex. produsul respectiv nu se mai produce, etc.), cumparatorul are posibilitatea fie de a alege un alt cadou de punctele respective, fie va primi de la organizator un produs electrocasnic din aceeasi gama cu caracteristici cel putin egale cu cele ale produsului initial.


SECTIUNEA 8. ACORDAREA CADOURILOR

8.1 Cadourile vor fi acordate de catre Agenti in numele Organizatorului.
8.1 Cadourile se vor factura clientilor cu pret 0 la momentul achizitionarii produselor Bosch aferente.


SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE

9.1. Dreptul de proprietate asupra cadoului apartine în exclusivitate persoanei fizice sau juridice care îndeplineste conditiile impuse de Regulament.
9.2. Datele colectate pe parcursul acestui concurs devin proprietatea Organizatorului.
9.3. Organizatorul nu îsi asuma responsabilitatea pentru incorectitudinea datelor declarate de clienti.


SECTIUNEA 10. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

10.1. Prin participarea la campania „Sculele Bosch aduc electrocasnice cadou!” participantii sunt de acord sa se conformeze si sa respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Prin participarea la aceasta campanie, participantii îsi exprima acordul ca datele lor personale (nume, prenume, adresa, localitate, judet, telefon, e-mail) sa fie prelucrate de catre Organizator prin intermediul Agentilor, în scopul:
- validarii cadourilor primite
- introducerea in baza de clienti ai organizatorului

10.2. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti.
La cererea scrisa a participantilor, datata si semnata, expediata pe adresa Organizatorului acesta se obliga:
- sa îi confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit pentru o solicitare pe an;
- sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;
- sa înceteze prelucrarea datelor cu caracter personal ale solicitantului.

10.3. Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata are în conformitate cu legea 677/2001 urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul la acces date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art.14), dreptul la opozitie (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei (art.18).

10.4. Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu prelucrate de acesta. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit, si fara nicio justificare, ca datele care ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cererea scrisa, datata si semnata catre Organizator.


SECTIUNEA 11. TAXE

11.1. Organizatorul prin intermediul Agentilor se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze daca este cazul impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori în conformitate cu legea 571/ 2003 privind Codul Fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, în legatura cu acestea, fiind în sarcina exclusiva a câstigatorului.


SECTIUNEA 12. LITIGII

12.1. Eventualele litigii aparute între Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila, sau în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti române competente.


SECTIUNEA 13. ÎNCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

13.1. Prezenta campanie promotionala poate înceta în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei în vigoare sau în cazul schimbarii cadrului legislativ astfel încât organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect.
Pentru scopul acestui Regulament, forta majora înseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-si îndeplini obligatiile asumate. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii în vigoare a Conditiilor si care poate interzice/ modifica termenii acestora etc.
Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa lui, împiedica sau întârzie total sau partial executarea acestor Conditii si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind îndeplinirea obligatiilor lor pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicata sau întârziata, conform art. 1082 Cod Civil - Obligatia de a da socoteala si raspunderea executorului testamentar, 1183 Cod Civil - Remuneratia executorului testamentar. 1.634 -Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor cumparatori, în termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora, existenta acesteia.


SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

14.1. Prin participarea la aceasta Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa seconformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
14.2. Regulamentul Campaniei „Sculele Bosch aduc electrocasnice cadou!” va fi disponibil in mod gratuit oricarui solicitant in magazine sau pe pagina de web www.scule.ro

Organizator,                                    Agenti


Robert Bosch SRL S.C.                     TECHNO PRO S.R.L S.C. GRUP EDELWEISS S.R.L

Data: 25.10.2018

 

COS PRODUSE

AutentificareCONTACT

SC TECHNO PRO SRL
BRASOV, str. De Mijloc nr. 164
0268-47.66.52, 0752-42.42.42
vanzari@scule.ro

Luni-Vineri: 8:00-16:30